قرارداد دوبازیکن جدید استقلال معلق شد؟

بازیکنان از اردوی ترکیه برگردند بعد در صورت تأییدیه پزشک با آنها قرارداد امضا می‌شود. بازیکنانی مانند علی کریمی و مرتضی آقاخان هنوز قراردادشان امضا نشده است. در حال حاضر علی کریمی در اردوی ترکیه تمرین می‌کند و هیچ مشکل پزشکی ندارد.

ادامه نوشته »