گرشاسبی:بعدازگل سیدجلال به الجزیره گفتم ازتیم ملی خط می‌خورد!

به عنوان یک شهروند می‌گویم که وقتی سیدجلال گل پیروزی ما را به الجزیره زد دلم لرزید که او از تیم ملی خط می‌خورد. رفتارهایی در این مدت دیده بودم که بعد از جام جهانی درباره آن صحبت خواهم کرد.

ادامه نوشته »