یورش سهراب به رکورد یکضرب دنیا/۱۹۰کیلو مثل آب خوردن!

مرادی در تمرینات وزنه ۱۹۰ کیلویی را بالای سر برده که ۲ کیلو بالاتر از رکورد یکضرب جهان است. کاخی کاشیاشویلی رکورد ۱۸۸ کیلو را در سال ۱۹۹۹ ثبت کرده و سهراب می خواهد بعد از ۱۹سال این رکورد را فرو بریزد

ادامه نوشته »